Японские кондитеры для модного показа создали съедобную одежду

2013/04/14/yaponskie-konditery-dlya-modnogo-pokaza-sozdali-sedobnuyu-odezhdu[/POSTMETA]