Как отличить домашнюю курицу от бройлера?

Как отличить домашнюю курицу от бройлера?

2012/09/11/kak-otlichit-domashnyuyu-kuricu-ot-brojlera[/POSTMETA]